Försäljning av tobak och folköl

Du som säljer tobak behöver ansöka om tillstånd hos kommunen. Säljer du folköl behöver du anmäla det till kommunen. För både tobak och folköl behöver du ha en fungerande egenkontroll. Vi gör löpande tillsyn av försäljningsställen i kommunen.

En ny lag om tobak och liknande produkter gäller från 1 juli 2019. Den nya lagen innebär att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har upphört att gälla. Rökfria miljöer har utökats och fler rökfria produkter omfattas av lagen. Det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror. Läs mer om nya tobakslagen.

Du som butiksägare har anmälningsplikt

Du som säljer folköl eller e-cigarretter behöver anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. Det gäller även vid ett ägarbyte. Gör gärna din anmälan via vår e-tjänst. 

Ansökan om tobaksförsäljning och anmälan om att sälja folköl eller e-cigaretter.

Du är skyldig att göra egenkontroll

Du behöver göra ett egenkontrollprogram, vilket betyder att du skriver ned vilka rutiner som gäller vid försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter. Förslag på egenkontrollprogram finns nedan Ansöker du om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska egenkontrollprogrammet bifogas till ansökan. För tobak och e-cigaretter finns en särskilt föreskrift på vad ett egenkotrollprogram ska innehålla. 

Blanketter för egenkontroll

Tillsyn av försäljningsställen

Vi kontrollerar att du följer försäljningsreglerna och för register över de ställen som säljer folköl, tobak och e-cigaretter. Om du inte följer försäljningsreglerna kan vi bland annat meddela förelägganden eller förbjuda försäljning. 

Ansöknings- och tillsynsavgifter 2020

  • För detaljhandel eller servering av folköl debiteras en årlig tillsynsavgift på 1 800 kr.
  • För detaljhandel/partihandel med tobak debiteras en årlig tillsynsavgift på 5 000 kr
  • För vissa receptfria läkemedel debiteras en årlig kontrollavgift på 1 800 kr.
  • Se alla avgifter i nedan dokument, alla avgifter faktureras.
  • Ansökningsavgift för att sälja tobaksvaror är 10 000 kr

Uppdaterad 11 februari 2020

Var informationen till din hjälp?