Fritidshem

Så här arbetar vi

Fritidspersonal och Förskollärare ansvarar tillsammans för innehåll och verksamhet.

Fritidshemsverksamheten erbjuder olika fria eller styrda aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och mognad. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin egen sociala kompetens. De utvecklar även sin förmåga att interagera i olika gruppsammansättningar. Skolverksamheten börjar klockan 08.10 och avslutas olika tider beroende på klassens schema. I skoldagen ingår arbetspass, då fritids arbetar med barnen i mindre grupper. Vi kallar det skolfritids.

Vi vill ha ett nära samarbete med er föräldrar. Därför ser vi den dagliga kontakten som mycket betydelsefull.

 


Sörgården Förskoleklass

Välkommen till Sörgårdens fritidshem!

Här går alla elever i förskoleklass.

Våra öppettider

Vi har öppet klockan 06.30-18.00. Frukost serveras klockan 07.00-07.30. Klockan 07.30-08.10 leker vi utomhus på skolgården.

Våra rutiner:

Fritidsverksamheten tar vid klockan 13.00. Vi erbjuder eleverna aktiviteter mellan 13.00-14.00 och 15.00-16.00. Vi äter mellanmål 14.00-15.00. 16.30 har vi samling och 16.45 stänger vi dörrarna och går till Kvarnbergskolans lokal KP1 där Tomtbergaskolans stängningsfritids är.

Vårt arbetssätt:

Under skoldagen samverkar vi med förskollärarna för att stötta eleverna i deras utveckling och lärande så att eleverna ska nå sina mål som de arbetar mot.

På fritids arbetar vi för att stötta och utmana eleverna i deras utveckling och lärande samt ge eleverna en meningsfull fritid. Vårt mål är att erbjuda eleverna lärorika aktiviteter i både inom och utomhusmiljö, utveckla elevernas sociala kompetens och vara en plats där eleverna känner trygghet och trivsel.

Vi lägger stor vikt vid både pedagogledda aktiviteter och den fria leken samt att erbjuda eleverna rekreation.

Aktiviteterna äger rum i förskoleklassens lokaler, på skolgården, i Tomtbergahallen och i närområdet. Vi erbjuder eleverna bland annat lekar, bokstund, spel, skapande, pyssel, dans, drama, rörelse  och utflykter. Vi erbjuder eleverna aktiviteter som är fokuserade på att tillgodose deras intressen, förmågor, behov, erfarenheter samt att eleverna ska inspireras till nya upptäckter.

När vi planerar verksamheten och aktiviteter utgår vi från LGR11. I läroplanen för fritidshemmet utgår vi från de fyra kunskapsområdena:

  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Språk och kommunikation
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi lägger vi stor vikt vid elevinflytande och elevernas delaktighet i planering och utformning av verksamheten. Vi har samlingar klassvis där eleverna får vara med och diskutera, påverka, utvärdera aktiviteter och innehållet på fritids. Vi arbetar för att ge eleverna förutsättningar att utvecklas till ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

Fredagar varannan vecka sänder vi ut ett veckobrev via mail med information som rör fritidsverksamheten. Veckoschemat sätter vi upp i korridoren utanför respektive kapprum.

Vi svarar i telefonen när verksamheten tillåter och är det ingen som svarar får ni gärna tala in ett meddelande.

 


Kvarngården årskurs 3

Välkommen till Kvarngårdens fritidshem!

Här går alla elever i årskurs 3.

Öppettider:

06.30 och stänger 18.00. 

Vårt arbetssätt:

Under skoldagen arbetar vi med eleverna i halvklass och det här kallar vi för skolfritids.Under skolfritids kan vi ha utelek, skapande verksamhet, social- emotionell träning och utrymme för att diskutera och jobba med värdegrundsfrågor som är aktuella.Efter skoltid så äter vi mellanmål 14-14.20. Eleverna har stor frihet att välja aktivitet under eftermiddagen. Vi använder de lokaler inomhus som vi har tillgång till och även utemiljön. På onsdagar går vi alltid på utflykt på eftermiddagen och är tillbaka senast klockan 16.00. På torsdagar har vi tillgång till Kvarnbergshallen mellan klockan 15-16.

Vi svarar i telefonen när verksamheten tillåter och är det ingen som svarar får ni gärna tala in ett meddelande.


Västergården årskurs 1

Välkomna till Västergårdens fritidshem!

Här går elever i årskurs 1. 

Hela fritidsdagen är igång från 6.30 till 18.00. Hos oss är lokalerna öppna mellan 8.00 och 17.00. Lokalerna fungerar först som klassrum under skoltid och sedan som fritidshem efter skoltid. Vi har också två mindre grupprum med mycket av det material som vi använder under fritids. Där finns till exempel byggleksaker, spel och ritmaterial.

Under skoltid finns vi där det behövs samt promenerar med elever till och från Tomtbergahallens idrottslektioner. Vi har också två skolfritidspass per halvklass i veckan och under den tiden får barnen leka och röra på sig eller göra bestämda aktiviteter.

Mellanmål äter vi i Kvarnbergsskolans matsal klockan 14.20. Frukost äter vi i Kvarnbergskolans matsal klockan 7.15 – 7.45.

Under eftermiddagarna erbjuder vi olika aktiviteter att delta i:
Måndag: Högläsning 15.00-15.30
Tisdag: Högläsning 15.00-15.30
Onsdag: Kvarnbergshallen 15-16
Torsdag: Olika aktiviteter
Fredag: Musik och lek på basket-och fotbollsplan 12.50-14.15

Vissa dagar när intresse finns så finns också ibland möjligheten att en vuxen går med de som vill till fotbollsplanen.

Svarar vi inte så lämna gärna ett meddelande.


Mellangården årskurs 2

Välkommen till Mellangårdens fritids.

Här går alla elever i årskurs 2. 

Öppettider:

Mellangården öppnar 06.30 och stänger 18.00. På morgonen startar vi verksamheten i Kvarngårdens lokal  där vi också avslutar from 17.00.

Vårt arbetssätt:

Under skoltid går fritids in i klassrummen och fritidspersonalen samarbetar med varsin lärare. Fritids går med eleverna i led till musik, idrott och simning och närvarar i omklädningsrum. Efter skoltid äter vi mellanmål kl. 14.40-14.55. Eleverna har stor frihet att välja aktivitet under eftermiddagen. Vi använder lokalerna inne som vi har tillgång till och även utemiljön.

Våra eftermiddagsaktiviteter: cirka 15-16

Måndagar: Ica-parken eller Skogen (vid skolan)
Tisdagar: Lek och Idrott i Kvarnbergshallen
Onsdagar: Ritklubb i ett klassrum
Torsdagar: Just Dance/Drama
Fredagar: Utedisco/Datasal/ Film efter väder.

Vi svarar i telefonen när verksamheten tillåter och är det ingen som svarar får ni gärna tala in ett meddelande.

 


Öppet fritids årskurs 4-6

På öppet fritids går elever från årskurs 4 - 6.

Vi har öppet från skolans sluttid till klockan 16.30.

Öppet fritids står för en "öppen verksamhet". Det betyder att eleverna inte behöver meddela om de inte tänker komma någon eftermiddag. Här finns möjlighet att spela spel, pyssla eller bara hänga med kompisarna. 
För omsorg under loven krävs att man anmäler sig på särskild anmälningsblankett som skickas ut i god tid innan lovet.

Vi håller till på Annexet. Mellanmål serveras varje dag klockan 14.30 eller efter skolans slut.

Fritids för årskurs 4-6

Öppet fritids

Telefon: 08-535 306 89

 Vi svarar i telefonen när verksamheten tillåter och är det ingen som svarar får ni gärna tala in ett meddelande


Uppdaterad 29 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?