Elevhälsans medicinska insatser

EMI - vad är det? EMI arbetar förebyggande och är uppmärksam på brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil. Det gör vi under hela skoltiden från förskoleklass tills det att eleverna lämnar gymnasiet.

Skolsköterskan Mari Svensson arbetar måndag- torsdag och fredag ojämna veckor klockan 8.00-16.30.

Skolläkare Anna Wennberg har förbokad mottagning 1ggr/ månaden. Tid bokas via skolsköterskan.

EMI arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande via hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn och hörsel och vaccinerar enligt fastställda rutiner. Vi följer också upp situationen för elever i behov av särskilt stöd. Hälsosamtal hålls i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 6 samt vid behov. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. 

Uppdaterad 29 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?