Om skolan

Välkommen till Tomtbergaskolan!
Vår skola har tjänat Huddinges barn i 96 år. När den byggdes 1923, fick den namnet Centralskolan på grund av sitt centrala läge. Någon gång på 1940-talet ändrades namnet till Tomtbergaskolan. Historiskt kan namnet Tomtberga härledas till år 1433 och namnet Tomtabergh, som var en tingsplats.

Idag arbetar här nära 500 elever i åldrarna 6-13 år tillsammans med ett sjuttiotal vuxna. Skolan omfattar grundskoleperioden från förskoleklass till och med årskurs 6.

Tomtbergaskolan genomgår från och med hösten 2018 en renovering och utbyggnad som kommer att pågå till och med vårterminen 2021. Under dessa tre läsår finns årskurserna 1-3 och 6 inhysta i Kvarnbergsskolans lokaler, årskurserna 4 och 5 i Annexet och förskoleklasserna i Atlas fastigheten. Hösten 2021 flyttar vi tillbaka till en Tomtbergaskolan där verksamheten vid full utbyggnad kommer att uppgå till totalt 840 elever i årskurserna F – 6.

Skolans mål:

Alla elever lämnar oss med goda kunskaper och fortsatt lust att lära.

För att nå dit prioriterar vi:

  • Trygghet och arbetsro

  • Elevinflytande

  • Goda kunskaper hos våra lärare och pedagoger

  • Nära samarbete mellan skola och fritidsomsorg

Skola och fritidsverksamhet arbetar hand i hand vilket ger en helhetssyn på barnens utveckling och lärande. Fritidspass är insprängda i skoldagen för de yngre, detta möjliggör mindre inlärningsgrupper och ett varierat lärande.

På Tomtbergaskolan finns en närhet mellan elever och vuxna. Hos oss försvinner eleven aldrig i mängden.

Moderna språk och hem- och konsumentkunskap börjar vi med på höstterminen i årskurs 6. Då får man välja mellan franska, spanska och tyska. Undervisningen bedrivs på Kvarnbergsskolan.

Uppdaterad 15 juni 2020

Var informationen till din hjälp?