Elever och vårdnadshavare

Här hittar ni viktig information om elevhälsan vårt trygghetsarbete, information om våra fritidshem, frånvaro, läsårsdata, olycksfallsförsäkring och Unikum. Ni kan också hitta information om hur ni kan framföra synpunkter eller eventuella klagomål.

Uppdaterad 12 november 2021

Var informationen till din hjälp?