Skolkurator

Vad är en skolkurator?

Skolkuratorn är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn:

  • har individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever
  • ger stöd och konsultation till skolpersonal i elevvårdsfrågor
  • ger råd och stöd till föräldrar
  • har gruppsamtal till exempel vid relationssvårigheter och konflikter
  • ingår i elevvårdsteamet på skolan och deltar i elevvårdskonferenser

Du som är elev eller förälder är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, relationsproblem, förändringar i livssituationen eller annat som oroar er.

Uppdaterad 12 november 2021

Var informationen till din hjälp?