Skolsköterska och skolläkare

EMI består av skolsköterska och skolläkare. På Trångsundsskolan är vi två skolsköterskor. Just nu har vi ingen speciell uppdelning mellan oss. Vi kommer förmodligen framöver att dela upp uppdraget. Mottagningen finns i B-husets bottenvåning.

Till oss skolsköterskor kan eleverna vända sig med funderingar kring sin hälsa och sitt mående. Elever är alltid välkomna att kontakta skolsköterskan för hjälp och råd. Detta erbjuds vid:

Öppen mottagning må-fre. kl. 10.30-11.30

All övrig tid bokas enligt överenskommelse.

Om eleverna gör sig illa under skoldagen vänder de sig till sin lärare eller till rastvärdarna. De avgör sedan om de behöver vår hjälp. Ofta hänvisar vi till primärvården eller att ta kontakt med 1177 –Vårdguiden.

Inom Elevhälsans medicinska insats (EMI), i dagligt tal Skolhälsovården, arbetar två skolsköterskor och en skolläkare.

Skolsköterskor:
- Lisa Lorentzon de Klonia                                        
- Alma Cenanovic                                            

Skolläkare:
-Jaana Kallvikbacka
(Tid bokas via skolsköterskan.)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) erbjuder alla elever:

Hälsobesök enligt socialstyrelsens riktlinjer:

 • I förskoleklassen erbjuds alla elever ett besök för  tillväxtbedömning samt syn och hörsel - screening.
 • I skolår 1 erbjuds alla elever ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare. I samband med det besöket erbjuds även vaccination nr 2 mot mässling-  påssjuka- röda hund.
 • I skolår 2 erbjuds alla elever ett hälsobesök för bedömning av tillväxt.
 • I skolår 4 erbjuds alla elever ett hälsosamtal och bedömning av tillväxt och rygg (skoliosscreening).
 • I skolår 6 erbjuds alla elever ett hälsobesök med bedömning av tillväxt och rygg (skoliosscreening).
 • I skolår 8 erbjuds alla elever ett hälsosamtal och  kontroll av tillväxt och rygg (skoliosscreening).

I övriga årskurser erbjuds elever enligt de riktlinjer vi följer, uppföljande besök.

Vårdnadshavare kontaktas vid behov efter besöken.

Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

 • I årskurs 1-2 erbjuds andra dosen mot mässling, påssjuka och röda hund.
 • I årskurs 5 erbjuds flickor vaccination mot Humant papillom virus –HPV, vilket innebär två vaccinationstillfällen under läsåret.
 • I årskurs 8 erbjuds vaccination nr 5 mot difteri- stelkramp –kikhosta.
 • De elever som ej följt det svenska vaccinationsprogrammet erbjuds kompletterande vaccinationer enligt individuella scheman.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) erbjuder även:

 • Individuell hälsorådgivning, motivations och stödsamtal
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Telefonrådgivning
 • Rådgivning om kontakt med övrig sjukvård.
 • Besök hos skolläkare.
 • Medicinsk kompetens i skolans elevhälsoteam.
 • Stöd och rådgivning till skolpersonal i elevhälsofrågor
   

 

Uppdaterad 29 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?