Skolsköterska och skolläkare

EMI består av skolsköterska och skolläkare. På Trångsundsskolan är vi två skolsköterskor. Just nu har vi ingen speciell uppdelning mellan oss. Vi kommer förmodligen framöver att dela upp uppdraget. Mottagningen finns i B-husets bottenvåning.

Till oss skolsköterskor kan eleverna vända sig med funderingar kring sin hälsa och sitt mående. Elever är alltid välkomna att kontakta skolsköterskan för hjälp och råd. Detta erbjuds vid:

Öppen mottagning må-fre. kl. 10.30-11.30

All övrig tid bokas enligt överenskommelse.

Om eleverna gör sig illa under skoldagen vänder de sig till sin lärare eller till rastvärdarna. De avgör sedan om de behöver vår hjälp. Ofta hänvisar vi till primärvården eller att ta kontakt med 1177 –Vårdguiden.

Inom Elevhälsans medicinska insats (EMI), i dagligt tal Skolhälsovården, arbetar två skolsköterskor och en skolläkare.

Skolsköterskor:
- Lisa Lorentzon de Klonia                                        
- Linnéa Våhlin                                            

Skolläkare:
-Jaana Kallvikbacka
(Tid bokas via skolsköterskan.)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) erbjuder alla elever:

Hälsobesök enligt socialstyrelsens riktlinjer:

 • I årskurs 1 erbjuds alla elever tillsammans med vårdnadshavare ett hälsobesök för tillväxtbedömning samt syn och hörsel - screening. I samband med det besöket erbjuds även vaccination nr 2 mot mässling-  påssjuka- röda hund.
 • I årskurs 2 erbjuds alla elever ett hälsobesök för bedömning av tillväxt.
 • I årskurs 4 erbjuds alla elever ett hälsosamtal och bedömning av tillväxt och rygg (skoliosscreening).
 • I årskurs 5 erbjuds eleverna vaccination mot Humant papillom virus –HPV, vilket innebär två vaccinationstillfällen under läsåret.
 • I årskurs 6 erbjuds alla elever ett hälsobesök med bedömning av tillväxt och rygg (skoliosscreening).
 • I årskurs 8 erbjuds alla elever ett hälsosamtal och  kontroll av tillväxt och rygg (skoliosscreening). Då erbjuds även vaccination nr 5 mot difteri- stelkramp –kikhosta

I övriga årskurser erbjuds elever enligt de riktlinjer vi följer, uppföljande besök.

Vårdnadshavare kontaktas vid behov efter besöken.

Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) erbjuder även:

 • Individuell hälsorådgivning, motivations och stödsamtal.
 • Till de elever som ej följt det svenska vaccinationsprogrammet erbjuds kompletterande vaccinationer enligt individuella scheman.
 • Enklare sjukvårdsinsatser.
 • Telefonrådgivning.
 • Rådgivning om kontakt med övrig sjukvård.
 • Besök hos skolläkare.
 • Medicinsk kompetens i skolans elevhälsoteam.
 • Stöd och rådgivning till skolpersonal i elevhälsofrågor.
   

 

Uppdaterad 23 januari 2024

Var informationen till din hjälp?