Schema

Scheman visas i schemavisaren i Skola24.

Det kan förekomma lokala varianter. Om du behöver hjälp med att hitta ditt eller ditt barns schema, kontakta expeditionen på skolan.

Uppdaterad 22 november 2021

Var informationen till din hjälp?