Om skolan

Skolans historia

Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Den lilla låg- och mellanstadieskolan har vuxit till en F-9-skola med ca 700 elever. De ursprungliga paviljongerna ersattes i slutet på 90-talet med ett gediget skolhus i två våningar och efter det har skolan fått en modern matsal med eget tillagningskök, en ny huvudentré till expeditionsbyggnaden samt flera klassrumsbyggnader. 2009 byggdes den nya, moderna idrottshallen. (källa: www.huge.se)

Våra ledord

I vårt arbete här på skolan utgår vi från våra fyra ledord.

Kunskap - en skola med höga förväntningar, som utgår från effektiv och kvalitativ undervisning i planering, genomförande, bedömning och utvärdering.

Trygghet - allas lika värde genomsyrar all undervisning och alla relationer i verksamheten.

Hälsa och Rörelse – aktiva barn och fler aktiviteter som främjar elevers dagliga rörelse.

Uppdaterad 12 november 2021

Var informationen till din hjälp?