Plan- och styrdokument

Här hittar du dokument som berättar mer om vår verksamhet och vårt arbete på Trångsundsskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolinspektionens beslut 16/1-19

Uppdaterad 28 mars 2019

Var informationen till din hjälp?