Plan- och styrdokument

Här hittar du dokument som berättar mer om vår verksamhet och vårt arbete på Trångsundsskolan.

Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skickar du efter genom att mejla till Marianne Widercrantz, marianne.widercrantz@huddinge.se.

Skolinspektionens beslut 22/6-2023

Uppdaterad 28 september 2023

Var informationen till din hjälp?