Ombyggnation av Trångsundsskolan

Då det finns ett behov av att effektivisera ytorna och frigöra fler skolplatser kommer Trångsundsskolan genomgå en ombyggnation. Arbetet beräknas pågå från juni 2020 till och med juli 2022.

 

Förutom anpassning av befintliga lokaler innebär ombyggnationen att två helt nya byggnader kommer att uppföras på det befintliga skolområdet, en i anslutning till den byggnad där lågstadiet i dag huserar (hus F), och en på den plats där C-huset står för tillfället. Detta kommer att innebära ett stort lyft för skolan som moderniseras och rustas upp samtidigt som kapaciteten på skolan ökar med 150 elever.

Skiss ombyggnation Trångsundsskolan

Bilden ovan visar vilka byggnader som tillkommer/byggs om

I samband med ombyggnationen kommer även utemiljön att utvecklas och förbättras för att skapa en inspirerande och trygg skolgård med ytor för både lugn och aktiv lek.

Klart för inflyttning hösten 2022

Preliminär byggstart är beräknad till juni 2020, och projektet ska genomföras i två etapper där det mest omfattande arbetet sker under somrarna 2020 och 2021, det vill säga under sommarlovet när skolan är tom. De nya lokalerna beräknas stå klara hösten 2022.

Tillfälliga lokaler under ombyggnationen

Under ombyggnationen kommer de befintliga lokalerna behöva utnyttjas mer effektivt. Därför kommer undervisning för årskurs 4 och 5 bedrivas i lokaler som ligger i anslutning till Östra grundskolan. Från och med årskurs 6 hålls utbildningen på Trångsundsskolan igen.

Detta innebär att elever som ska börja åk 5 hösten 2020 kommer att gå ett år i de tillfälliga lokalerna, medan de som börjar åk 4 samma år kommer gå i de tillfälliga lokalerna i två år, det vill säga under hela ombyggnationsperioden. Elever som börjar åk 4 hösten 2021 går ett år i de tillfälliga lokalerna. 

Övriga elever kommer att gå kvar på Trångsundsskolan under hela ombyggnationsperioden och självklart kommer det säkerställas att både inom- och utomhusmiljöer är säkra.

Mer information

Mer information om ombyggnationen och löpande uppdateringar om byggprocessen

Frågor och svar om ombyggnationen

För övriga frågor, kontakta servicecenter@huddinge.se

Uppdaterad 12 november 2021

Var informationen till din hjälp?