Trygghet och säkerhet

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Huddinge kommun samverkar med resten av samhället för att öka tryggheten i Huddinge.

Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, men också med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer.

Nyheter

Se fler nyheter