Trygghet och säkerhet

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Huddinge kommun samverkar med resten av samhället för att minska risken för brott, olyckor och kriser som kan försämra tryggheten eller säkerheten för Huddinges invånare. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, men också med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer.

Läs mer i 

Program för trygghet och säkerhet 2018-2021