Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Vi samverkar med polis, räddningstjänst, flera bostadsbolag, utförare av kollektivtrafik, näringsliv, föreningar, utbildningsinstitutioner och invånare för att bli mer framgångsrika och effektiva. Vi välkomnar alla till våra trygghetsdialoger som vi genomför löpande i samtliga kommundelar. 

Under åren 2021-2023 satsas 30 miljoner kronor läggas på åtgärder som ska leda till ökad trivsel och trygghet. I år fördelas pengarna på trygghetskameror, trygghetsvärdar, tryggare utemiljöer och satsningar på barn och unga.

Utökade satsningar 2022

Under 2022 kommer fler trygghetskameror att sättas upp på andra platser runt om i Huddinge.

Trygghetskamerorna ingår i den trygghetssatsning som pågår i kommunen. Under 2022 går 15 miljoner kronor till ett trygghetspaket med bland annat

  • trygghetsvärdar
  • avhopparverksamhet för kriminella
  • föräldrarådgivning
  • meningsfull fritid för barn och unga, exempelvis fritidsgårdsverksamhet i Visättra för 2 miljoner per år.

Läs mer om införandet av trygghetskameror och vad det innebär.

Läs om de nya trygghetsvärdarnas i Vårt Huddinge

Läs om förebyggarteamet som bland annat har föräldrarådgivning. I tidningen Nyinflyttad i Huddinge

Uppdaterad 30 juni 2022

Var informationen till din hjälp?