Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Vi samverkar med polis, räddningstjänst, flera bostadsbolag, utförare av kollektivtrafik, näringsliv, föreningar, utbildningsinstitutioner och invånare för att bli mer framgångsrika och effektiva. Vi välkomnar alla till våra trygghetsdialoger som vi genomför löpande i samtliga kommundelar. 

Uppdaterad 16 september 2020

Var informationen till din hjälp?