Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Vi samverkar med flertalet myndigheter, polis, räddningstjänst, flera bostadsbolag, utförare av kollektivtrafik, näringsliv, föreningar, utbildningsinstitutioner och invånare för att bli mer framgångsrika och effektiva.

På denna sida hittar du information om våra prioriteringar. 

Stärkt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2023

Förebyggande arbete och tidiga insatser är på många sätt bättre än åtgärder i efterhand.

Under 2023 avsätts därför 38 miljoner kronor för att stärka både det brottsförebyggande arbetet och trygghetsåtgärder för att hantera pågående trygghetsutmaningar.

 1. Stärkt avhopparverksamhet för personer som vill lämna gängkriminella strukturer
 2. En ny fritidsgård i Visättra för en meningsfull fritid för unga
 3. Nya trygghetskameror på brottsutsatta platser i Skogås och Stuvsta station för ökad trygghet samt utvändig kamerabevakning på skolfastigheter för att motverka inbrott
 4. Fortsatt fokus på ordningsvakter och väktare i samarbete med Huddinge kommun, Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter
 5. Mer tillgängliga trygghetsvärdar och stöttande av nattvandringsverksamheter
 6. Förstärkt samordning av kommunens operativa trygghetsinsatser exempelvis samverkan mellan trygghetskameror, trygghetsvärdar, ordningsvakter och väktare
 7. Förstärkt klottersanering för att motverka och åtgärda klotterrelaterad skadegörelse på kommunal mark
 8. Kommunalt stöd till Grannstödsföreningen i Huddinge för att motverka bostadsinbrott
 9. Kommunalt stöd till Brottsofferjouren för att bistå brottsoffer
 10. En stärkt och evidensbaserad socialtjänst som prioriterar tidiga insatser
 11. Utökade möjligheter till föräldrarrådgivning
 12. En meningsfull fritid för barn och unga, exempelvis med ökad stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden
 13. Införandet av en fritidsbank där barn och föräldrar kan låna sport- och friluftsutrustning kostnadsfritt

Läs mer om införandet av trygghetskameror och vad det innebär.

Läs om de nya trygghetsvärdarnas i Vårt Huddinge

Läs om förebyggarteamet som bland annat har föräldrarådgivning. I tidningen Nyinflyttad i Huddinge

Uppdaterad 12 januari 2023

Var informationen till din hjälp?