Brottsofferstöd

Om du drabbats av brott, exempelvis misshandel, rån eller hot om våld kan du behöva hjälp och tid att bearbeta det som hänt. Här hittar du information om vem som kan hjälpa och stötta dig.

Brottsofferjouren

brottsofferjouren kan du som brottsoffer få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Du får hjälp med myndighetskontakter och får information om rätten till skadestånd.

Brottsofferjouren

Kontakt

Ring för stöd. Rådgivare slussar dig till Brottsofferjouren på din ort. 

Telefon: 0200-21 20 19

Socialtjänst och socialjour

Socialtjänsten har ett ansvar att hjälpa brottsoffer och anhöriga. Det kan handla om ekonomiskt, praktiskt och prykologiskt stöd. Servicecenter kan vägleda dig till rätt kontakter hos socialtjänsten. Vid akuta sociala problem på kvällar, nätter och helger, kontakta socialjouren.

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?