Nattvandring i Huddinge

Vi söker dig som är ung vuxen, förälder eller vuxen med lokalt engagemang. Kan du tänka dig att bli nattvandrare? Den som nattvandrar i en nattvandringsgrupp som kommunen stöttar, får en biobiljett per deltagare och gång.

Återkommande nattvandringar

Nattvandring i Vårby gård

Vårby gårds nattvandringar startar klockan 21.30 på fredagar jämna veckor. Ibland är det även nattvandring under andra kvällar eller vid en del lokala aktiviteter men inte under sommarlovet eller jullovet.

E-post: varby@nattvandring.nu

Vad innebär det att nattvandra?

Nattvandrande vuxna, föräldrar och äldre ungdomar ökar tryggheten för våra barn och ungdomar i Huddinge. Nattvandrarna är frivilliga privatpersoner som hjälper till med att förebygga våld, missbruk och kriminalitet.

Nattvandrarna träffas vid veckoslut, storhelger eller vid andra tillfällen för att bidra till vuxentätheten och tryggheten på gator och torg. Vi bär jackor eller västar med särskild text, så det framgår att vi är nattvandrare.

Nattvandrarna har en god kontakt med bland annat polisen, vaktbolag, fritidsgårdar och socialtjänsten. De har ingen myndighetsstatus eller tvingande befogenheter.

Samtliga grupper som nattvandrar i Huddinge ska vara anslutna till Nattvandring.nu. Då ingår försäkring, stöd och rådgivning. Vill du ha information om nattvandring i Huddinge? Kontakta den nattvandrarförening som finns närmast dig eller fyll i uppgifterna i formuläret här nedan så kontaktar vi dig.

Det behövs fler nattvandrare

För närvarande pågår det ingen nattvandring i de här områdena.

  • Masmo/Vårby Haga
  • Flemingsberg och Visättra
  • Centrala Huddinge
  • Trångsund och Skogås
  • Segeltorp
  • Stuvsta

 

 

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?