Samverkan i Huddinge

Föreningen Samverkan Huddinge  genomför trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Huddinge. Syftet är att göra områdena mer attraktiva att bo och verka i samt vara en plattform för att arbeta tillsammans. 

Ett tryggare och bättre Huddinge för alla som bor eller vistas i här. Det är grundtanken bakom föreningen Samverkan i Huddinge. Samverkan i Huddinge är en fastighetsägarförening, medlemmarna i föreningen är: Huddinge kommun, Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Fabege AB, Magnolia Bostad AB, Fastighets AB Balder, Victoriahem AB, Hemsö Fastighets AB, Vectura Fastigheter AB, HSB Södertörn, Nordisk Retning AB och Vacse AB

Sommartid genomför vi samverkans- och feriepraktikprojektet Unga för orten.

Läs mer om  Unga för orten. 

Uppdaterad 27 oktober 2022