Samverkansavtal mot brott

Huddinge kommun, Polismyndigheten, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Huge Bostäder AB, Kriminalvården och Södertörns Brandförsvarsförbund har inrättat en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2023–2024.

Fyra prioriteringar

Samarbetsparterna har kommit överens att arbetet mot gängkriminalitet, tryggheten i det offentliga rummet, våld i nära relationer samt arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel ska prioriteras särskilt.

Ett brett arbete

Ett brett kraftsamlande arbete kopplat till dessa prioriteringar genomförs under avtalsperioden. Huddinge kommun har också ställt sig bakom Polismyndighetens medborgarlöften. Några exempel är:

 • polisiär närvaro via fotpatruller,
 • utökad samordning av trygghetsinsatser och förstärka åtgärdsplaner på brottsdrabbade platser,
 • krog- och dopingkontroller samt tillsynsbesök,
 • gemensam avhopparverksamhet,
 • förstärkt arbete mot våld i nära relationer,
 • trygghetsdialoger,
 • Group Violence Intervention (Sluta skjut),
 • narkotikaanalyser av avloppsvattnet

Kartläggning av brottslighet och otrygghet

Samarbetsparterna genomför ett brett kartläggningsarbete för att veckoligen identifiera brottstrender och otrygga platser i Huddinge kommun. Det möjliggör att insatser sätts in på rätt plats och rätt tidpunkt.

Hjälp oss att identifiera brottsdrabbade platser och trender i ditt område.

 • Vid pågående brott ring 112
 • Polisens tipstelefon 114 14
 • Kontakta Huddinge kommuns Servicecenter om du har en otrygg plats eller trend du vill informera oss om. 

Uppdaterad 12 januari 2023

Var informationen till din hjälp?