Trygghetsenkät och trygghetsdialoger

Huddinge kommun, Polismyndigheten, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Huge Bostäder AB, Kriminalvården och Södertörns Brandförsvarsförbund är angelägna om att veta hur du upplever tryggheten i din kommundel.

Flera personer som deltar i en trygghetsdialog

Trygghetsenkäter

Kommunen tillsammans med flera samarbetspartners har egna enkäter för att fånga in dina upplevelser av exempelvis otrygga platser och oroväckande trender i just ditt område. Resultaten används löpande för att identifiera brottsdrabbade eller otrygga platser. Dina svar är mycket viktiga och hjälper myndigheterna att sätta in lämpliga trygghetsåtgärder i ditt område.

Den 16 oktober 2023 klockan 08.00 stänger trygghetsenkäterna.  Alla svar är anonyma. Senast 15 december 2023 kommer resultaten att publiceras på denna sida.

Digital trygghetsenkät Paradisgaraget

Digital trygghetsenkät om Flemingsberg

Digital trygghetsenkät om Sjödalen/Huddinge C

Digital trygghetsenkät om Skogås

Digital trygghetsenkät om Visättra

Digital trygghetsenkät om Vårby

Övriga områden

Digital trygghetsenkät om Fullersta

Digital trygghetsenkät om Gladö -Lisma 

Digital trygghetsenkät om Glömsta 

Digital trygghetsenkät om Högmora

Digital trygghetsenkät om Kungens Kurva 

Digital trygghetsenkät om Loviseberg 

Digital trygghetsenkät om Länna 

Digital trygghetsenkät om Segeltorp 

Digital trygghetsenkät om Snättringe 

Digital trygghetsenkät om Stuvsta 

Digital trygghetsenkät om Trångsund 

Digital trygghetsenkät om Vidja-Ågesta 

Trygghetsdialoger

Välkommen att träffa kommunen, Polisen, Södertörns brandförsvar, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB för att prata om utsattheten för brott, otrygga platser och andra trygghetsutmaningar i ditt område.

Ditt medverkande är mycket viktigt och hjälper myndigheterna att sätta in lämpliga trygghetsåtgärder i just ditt område.

Trygghetsdialogerna genomförs på följande platser:


Huddinge C, 21 september 2023, 16.00-17.30, Forelltorget, utanför H&M

Vårby, 28 september 2023, 16.00-17.30, Vårby gård centrum, vid tunnelbanan

Skogås, 5 oktober 2023, 16.00-17.30, Skogås torg, vid Svenska Kyrkan

Flemingsberg/Grantorp, 12 oktober 2023, 16.00-17.30, utanför köpcentrumet, vid rulltrappan

Visättra, 19 oktober 2023, 16.00-17.30, Visättra centrum, vid kakelscenen

Trygghets- och säkerhetssektionen

E-post: trygghet@huddinge.se

Uppdaterad 8 februari 2023

Var informationen till din hjälp?