Trygghetsenkät och trygghetsdialoger

Vi vill gärna veta hur du upplever tryggheten där du bor. Välkommen att delta i en trygghetsdialog eller skriv ner din upplevelse i en trygghetsenkät.

Flera personer som deltar i en trygghetsdialog

Trygghetsdialoger

Välkommen att träffa Huddinge kommun, Polisen, Södertörns brandförsvar, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB för att prata om utsattheten för brott, otrygga platser och andra trygghetsutmaningar i ditt område.

Ditt medverkande är mycket viktigt och hjälper oss att sätta in lämpliga trygghetsåtgärder i just ditt område.

Trygghetsdialoger våren 2024

  • Masmo, 16 april, klockan 16-17.30, utanför tunnelbanan. 
  • Skogås, 23 april, klockan 16-17.30, Skogås C, utanför Pressbyrån.
  • Huddinge centrum, 7 maj, klockan 16-17.30, Huddinge C, utanför Pressbyrån. 
  • Flemingsberg, 21 maj, klockan 16-17.30, utanför centrum. 
  • Visättra, 4 juni, klockan 16-17.30, Visättra centrum, vid kakelscenen.

Trygghetsenkäter

Kommunen tillsammans med flera samarbetspartners har egna enkäter för att fånga in dina upplevelser av exempelvis otrygga platser och oroväckande trender i just ditt område. Resultaten används löpande för att identifiera brottsdrabbade eller otrygga platser. Dina svar är mycket viktiga och hjälper myndigheterna att sätta in lämpliga trygghetsåtgärder i ditt område.

Trygghetsenkäterna kommer att publiceras här i samband med trygghetsdialogerna.

Trygghets- och säkerhetssektionen

E-post: trygghet@huddinge.se

Uppdaterad 9 februari 2024

Var informationen till din hjälp?