Trygghetsdialog och trygghetsvandring

I Huddinge är vi angelägna om att veta vad du som bor, arbetar och besöker kommunen tycker om tryggheten i våra olika kommundelar.

Flera personer som deltar i en trygghetsdialog

Vårby gård, den 21 april 2021 - för dig som bor, arbetar eller brukar vistas i Vårby gård


Hur fungerar en digital trygghetsdialog?

  • Gå in på Facebook-evenemanget strax före det börjar.
  • Du möts nu av våra företrädare från kommunen, polisen och brandförsvaret och bostadsbolag som i korthet presenterar sig och syftet med dialogen.
  • Skriv dina frågor i chatten. Du kommer inte själv att synas eller höras i bild under sändningen. Vi försöker besvara dina frågor. 
  • Du kan titta på sändningen och läsa frågorna en vecka efter avslutad dialog.
  • Dialogen beräknas pågå max en timme.

Uppdaterad 15 april 2021

Var informationen till din hjälp?