Aktiva trygghetskameror mot cykelstölder

Trygghetskameror ska motverka cykelstölder

Huddinge kommuns trygghetskameror förväntas motverka cykelstölder på Stuvsta och Huddinge station och gör platsen tryggare.

Visste du att?

  1. I Huddinge kommun har 1230 polisanmälda cykelstölder registrerats under perioden 2019-2022.

  2. I genomsnitt innebär siffrorna 1 dagligen, 25 i månaden och 307 polisanmälda cykelstölder årligen under denna period i vår kommun.

  3. Under 2022 har cykelstölderna i Huddinge kommun minskat med 67% jämfört med 2021. Mörkertalet kan antas vara stort.

Din utrustning är viktig - var smartare än tjuven

  1. Använd ett kraftigt godkänt bygel- eller kedjelås för att låsa cykelramen i fast föremål
  2. Använd ytterligare godkända lås för båda hjul
  3. Spara cykelns ramnummer och kvitto samt bild på cykeln
  4. Se över din försäkring

Läs mer om förebyggande åtgärder

Gör detta vid en cykelstöld

  1. Vid pågående brott ring alltid 112.
  2. Polisanmäl samtliga cykelstölder exempelvis genom polisens e-tjänst
  3. Vid eventuellt brott på Stuvsta och vissa delar av Huddinge stations cykelparkeringar ska du uppge i polisanmälan att Huddinge kommun bedriver aktiv kamerabevakning. Skyltar visar var trygghetskameror finns. 

Läs mer om kommunens kamerabevakning

 

Uppdaterad 18 januari 2023

Var informationen till din hjälp?