Samverkan i Huddinge

Ett tryggare och bättre Huddinge för alla som bor eller vistas i här. Det är grundtanken bakom föreningen Samverkan i Huddinge. Medlemmar i föreningen är Fabege AB, Fastighets AB Balder, Hembla AB, Huddinge kommun, Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Magnolia Bostäder, Nordisk Renting AB och Vectura Fastigheter AB

Föreningen Samverkan Huddinge  genomför trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Huddinge. Syftet är att göra områdena mer attraktiva att bo och verka i samt vara en plattform för att arbeta tillsammans. 

Sommartid genomför vi samverkans- och feriepraktikprojektet Unga för orten.

Läs mer om  Unga för orten. 

Uppdaterad 30 september 2021