Samverkan i Huddinge

Ett tryggare och bättre Huddinge för alla som bor eller vistas i här. Det är grundtanken bakom föreningen Samverkan i Huddinge. Medlemmar i föreningen är, förutom Huddinge kommun, Huge Bostäder, Huddinge Samhällsfastigheter, Fastighets AB Balder, Magnolia Bostäder och Hembla AB (före detta Carnelige & Co).

Föreningen Samverkan Huddinge  genomför trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Huddinge. Syftet är att göra områdena mer attraktiva att bo och verka i samt vara en plattform för att arbeta tillsammans. 

Sommartid genomför vi samverkans- och feriepraktikprojektet Unga för orten.

Läs mer om  Unga för orten. 

Uppdaterad 18 februari 2021