Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos  Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Kommunens försäkring ger ersättning för:

 • Läkarkostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet - ersätts endast om de skadats i samband med personskada som krävt vård
 • Merkostnader
 • Rehabiliteringskostnader
 • Ersättning vid invaliditet
 • Tekniska hjälpmedel
 • Ersättning för sveda och värk
 • Ersättning för vanprydande ärr
 • Kristerapi
 • Ersättning vid smitta av HIV och hepatit
 • Dödsfall

Försäkringen gäller utan självrisk. Vårdnadshavare eller skadelidande över 18 år anmäler skadan direkt till skaderegleringsfirman.

Försäkringsbrev, kollektiv olycksfallsförsäkring 2022

Försäkringsperiod: 2022-01-01–2022-12-31

När en skada har skett

Anmäl skada på SRFs webbplats

Du når även SRF på skador@srfab.net eller på telefon 08-412 97 40 mellan kl 9-16.

Uppdaterad 16 september 2020

Var informationen till din hjälp?