Kris och beredskap

En kris, eller samhällsstörning, är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om en omfattande storm, översvämningar, större bränder eller störningar i datakommunikation.

Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Här hittar du information om kommunens krisberedskap och vad du själv kan göra för att förbereda dig inför en kris.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?