Illustrerad bild på tre ungdomar omgivna av bland annat böcker och biljetter

Ung i Huddinge

Här finns information för dig som är mellan 12-25, om allt från fritidsgårdar att hänga på, vart du kan vända dig om du inte mår bra, om Kulturskolan och aktiviteter på loven.