Illustrerad bild på tre ungdomar omgivna av bland annat böcker och biljetter

Ung i Huddinge

Här finns information för dig som är mellan 12-25, om allt från fritidsgårdar att hänga på, vart du kan vända dig om du inte mår bra, om Kulturskolan och aktiviteter på loven.

Fritidsgårdarna och corona:

Nu är det beslutat att vi ska försöka undvika att träffas inomhus, det gäller för alla i Stockholms län. Därför måste vi avgränsa antal ungdomar som får besöka oss. I lokalen sitter skyltar som säger hur många det får vara i varje rum. Kontakta oss innan du kommer, så kan vi berätta om det är fullt eller inte.

Viktigt att komma ihåg!

  • Kontakta oss i förväg
  • Tvätta eller sprita händerna
  • Håll avstånd
  • Stanna hemma om du är sjuk

Du vet väl om att du kan gå in på vår Digitala fritidsgård följ oss gärna på UngHuddinge på Instagram, där kan du själv vara med om du vill!

Läs mer på: huddinge.se/corona