Förebyggarteamet

Vi stöttar ungdomar 10 till 20 år

Förebyggarteamets fältsekreterare arbetar för att tidigt kunna fånga upp problem hos unga, och rör sig där barn och unga finns, till exempel i skolan, på fritidsgårdar och på nätet. 

Förebyggarteamet arbetar förebyggande, uppsökande och samverkande tillsammans med i första hand våra grundskolor och fritidsgårdar. Vi samarbetar med andra aktörer som arbetar för och med ungdomar såväl inom som utanför kommunen.

Du kan kontakta fältsekreterarna med dina egna frågeställningar. Vi genomför även riktade föräldramöten och föräldrastödsutbildningar.

 

Förebyggarteamet i Nyinflyttad

Uppdaterad 1 maj 2019

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!