All fritidsgårdar i Huddinge kommun är tillfälligt stängda, t.o.m. 24 januari 2021. Det beror på covid-19. Läs mer här på huddinge.se/ung om beslutet och om den digitala fritidsgården, som fortfarande är öppen.

Kompisar och relationer

När man upprepade gånger blir illa behandlad av människor runt omkring en, kallas det mobbning. Det kan både vara fysiskt och psykisk behandling. Om du mår dåligt, blir utsatt för mobbing eller har någon i din närhet som blir och vill ha stöd eller hjälp kan du alltid vända dig till ungdomsmottagningen och elevhälsan.

Tecknade biobiljetter, läskmuggar med sugrör och pratbubblor med hjärtan
Illustration: Flora Wiström

Uppdaterad 1 maj 2019

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!