Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare hjälper dig med:

 • vägledning när det gäller dina studie- och yrkesval
 • planering för att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg
 • samtal kring och upprättande av en studieplanering
 • frågor kring behörighet till studier på högskola/universitet

För bedömning av utländska gymnasie- och universitetsbetyg vänder du dig till universitets- och högskolerådet, UHR.

Till UHR

Så kan du förbereda dig inför ett vägledningssamtal

Målet med studie- och yrkesvägledning är att du ska få verktyg för att själv kunna fatta beslut kring dina studie- och yrkesval. Genom ökade kunskaper om vilka alternativ som finns så kommer du att få ett bättre beslutsunderlag för både nutida och framtida val.  

Fundera gärna över vad du har för mål, både på kort och lång sikt. Dina mål kan vi sedan använda som en grund i din planering som görs tillsammans med oss. 


Vem är behörig till Komvux?

Behörig till Komvux är en person från och med det andra kalenderhalvåret det år som hen fyller 20 år – eller tidigare om hen redan har studiebevis eller en gymnasieexamen.

Om du inte uppfyller det här, kan det behövas en dispensansökan för att få börja på Komvux tidigare. KAA:s studievägledare hjälper till med det. 


Drop-in vägledning

På grund av den rådande situationen kring Coronaviruset är drop in-vägledningen inställd tills vidare. Vi försöker i största möjliga mån ha vägledningssamtal digitalt via telefon, mail och Skype istället. 

Har du vägledningsfrågor eller vill boka tid för studievägledning är du varmt välkommen att kontakta studievägledarna på vux.syv@huddinge.se så hjälper vi dig vidare.


Boka tid med en studie- och yrkesvägledare

Vill du ha ett längre enskilt samtal där du får sitta ner med en studievägledare måste du boka en tid.

Maila vux.syv@huddinge.se för att boka in ditt samtal eller ring under studievägledningens telefontider som du kan se längre ned på denna sida.

Kom ihåg att ta med dig dina betyg från tidigare studier när du kommer till ditt möte med studievägledaren.


Gymnasieexamen och Slutbetyg

Gymnasieexamen

 • Ska innehålla 2400 poäng
 • Gymnasiegemensamma ämnen
 • Programgemensamma och fritt valda kurser
 • Gymnasiearbete 100 poäng

OBS! Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från komvux.

Slutbetyg

 • Ska innehålla 2350 poäng
 • Kärnämnen 600 poäng
 • Fritt valda kurser 1750 poäng

OBS! Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i ett slutbetyg från komvux.

Nytt sista datum för utfärdande av slutbetyg

Regeringen har beslutat att flytta fram sista datumet för utfärdande av slutbetyg till 1 juli 2025 (tidigare datum var 1 juli 2021). Efter det försvinner slutbetygen och ersätts av en gymnasieexamen. En gymnasieexamen är antingen högskoleförberedande eller yrkesinriktad.

Eftersom slutbetyget ersätts av gymnasieexamen ändras också reglerna för tillträde till universitet och högskola. Det kan du läsa om på antagning.se

Beställ slutbetyg eller gymnasieexamen

Vi har en handläggningstid på 1 månad för utfärdande av slutbetyg och gymnasieexamen. Tänk därför på att göra din beställning i god tid!

Du beställer genom att mejla till vux.syv@huddinge.se
Ange ditt personnummer i mailet och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.


Studiestartsstöd

Vad är studiestartsstöd?

Studiestartsstöd är ett bidrag från CSN riktat till dig som är arbetslös. Du kan få studiestartsstöd under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb.

Vem kan få studiestartsstöd?

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa grundkrav.

 • Du måste vara mellan 25 och 56 år
 • Du ska ha varit arbetslös på heltid i minst sex månader i rad och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.
 • Du måste studera på minst 50 procent och under minst tre veckor.

Du kan läsa mer om kraven och få ytterligare information på CSN:s sida för studiestartsstöd.

Hur ansöker jag om studiestartsstöd?

Kontakta Arbetsförmedlingen för att se om du är aktuell för att få studiestartsstöd.

Tillhör du målgruppen så bokar du en tid med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Tillsammans gör ni en plan för dina studier och gör gemensamt en ansökan till CSN.


Karriärvägledning

Hos Arbetsförmedlingen kan du få många bra tips på hur du ska göra om du vill byta karriär.

På deras sida "Yrken och studier" kan du:

 • se yrkesprognoser
 • få information om olika yrken och utbildningar
 • göra intressetest för att se vilka yrken som passar dig
 • få verktyg till karriärvägledning på egen hand

Till Arbetsförmedlingens sida om Yrken och studier

Karriärpaketet

Du kan använda webbtjänsten Karriärpaketet för att komma fram till möjliga karriär- och studievägar som passar dig.

Med Karriärpaketet kan du:

 • ta reda på vilka arbetsuppgifter som kan vara intressanta för dig 
 • få hjälp att hitta arbetsområden som intresserar dig
 • få vägledning i vad du ska arbeta med i framtiden.

Det kostar ingenting att använda Karriärpaketet.

Ta kontakt med någon av våra studievägledare om du vill veta mer eller komma igång.


Användbara länkar


Uppdaterad 16 december 2020

Var informationen till din hjälp?