Underlag för presentation – korttidshem och lägervistelse

Med det här formuläret skickar du in underlag till ert företags presentation. Texten kan komma att redigeras om den är för lång.

Du kommer att få godkänna ett förslag på färdigt informationsblad.

För att göra små ändringar, som till exempel kontaktuppgifter, i er presentation mejlar du saf-kundval@huddinge.se. För större ändringar fyller du i formuläret.

Information om utförare till Huddinge kommuns informationsblad om kundval för korttidshem och lägervistelse

Alla fält där inget annat anges är obligatoriska och måste fyllas i.

Namn på utföraren

Presentation av utföraren 

Kortfattad beskrivning av verksamhetens metod, arbetssätt och inriktning.

Typ av korttidsvistelse

Typ av korttidsvistelse

Adress 

Adress till verksamheten, inte huvudkontoret.

Profilering 

Här anges om verksamheten har någon särskild profil. Exempel på profiler kan vara djur, idrott eller musik.

Målgrupp 

Här anges om utföraren inriktar sig på särskilda åldrar eller funktionsnedsättningar, samt om de vänder sig till personer med beslut enligt SoL eller LSS.

Aktiviteter 

Här beskriver ni aktiviteterna på korttidsvistelsen, till exempel hur en typisk dag ser ut och vad man kan välja att göra.

Tider för verksamheten 

Här anges om utföraren har verksamhet hela eller delar av året, samt vilka tider på dygnet.

 

Kompetens och erfarenhet 

Berätta om personalens kompetens och erfarenhet. Här anges även om personalen har specialistkompetenser utifrån målgruppen.

Personaltäthet 

Här anges hur många som arbetar i verksamheten i förhållande till det maximala antalet brukare.

Personalens språkkunskaper 

Här anges om personalen pratar andra språk än svenska, samt alternativ kommunikation.

Transport 

Här anges hur transporten till och från verksamheten går till samt vem som ansvarar.

Mat 

Här anges om maten lagas på plats eller levereras.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med

Uppdaterad 26 januari 2021

Var informationen till din hjälp?