Särskilt boende för äldre

Här hittar du som är utförare av särskilt boende i Huddinge kommun information om bland annat ersättning, tilläggsrapportering, regler och rutiner.

I upphandlingsdokumenten kan du läsa om de krav och villkor som gäller vid avtal med Huddinge kommun.

Upphandlingsdokument på e-avrop

Värdegrund och kvalitetsdeklaration

IT-stöd

Ekonomi

Ändringar i avtal

Rutiner och blanketter

Övrigt

För dig som är verksam i Huddinge

Hör gärna av dig till oss om det finns frågor om hur uppdraget ska utföras.

Organisation: Socialförvaltningen

E-post: saf-kundval@huddinge.se

Upphandlingsfrågor

Hör gärna av dig till kommunens upphandlingsansvariga om ni vill meddela förändringar i avtalet med kommunen.

Organisation: Kommunstyrelsens förvaltning

E-post: upphandling@huddinge.se

Frågor om kundens avgifter

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om tilläggsrapportering eller avgifter till kund.

Organisation: Socialförvaltningen

E-post: kundfaktura@huddinge.se

Uppdaterad 11 januari 2024

Var informationen till din hjälp?