Information till privata utförare inom vård och omsorg utifrån covid-19

Allmänt om omsorgen i Huddinge kommun och covid-19 

Huddinge kommuns utförare ska följa Region Stockholms riktlinjer och bestämmelser gällande covid-19, som finns i Vårdgivarguiden. 

Ansvarsfördelning mellan Huddinge kommun och privata utförare 

I princip gäller alla avtal mellan kommunen och privata utförare oförändrat. Det betyder att utförare har samma ansvar för brukare och medarbetare som före pandemin. Inga förändringar görs heller för ersättningarna inom kundvalen. Ersättningarna ska täcka alla utgifter även i kris.  

Skulle en utförare inte kunna utföra insatser på ett för brukarna eller medarbetarna tryggt sätt, till exempel vid bortfall av medarbetare, kan ansvaret för brukare övergå i kommunens regi. Kontakta i sådant fall biståndskansliet. 

Skyddsutrustning 

Huddinge kommun följer Region Stockholms råd om användning av skyddsutrustning.

Personal som arbetar i vård- och omsorgsmiljö ska använda vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR i alla utrymmen där brukare, boende och kunder vistas. Munskydd ska också användas i personalutrymmen där två meters avstånd inte kan upprätthållas.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta

Vid misstänkt eller konstaterad smittspridning på enheten används munskydd och visir kontinuerligt i alla utrymmen.

Vid arbete hos personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19, ska andningsskydd och visir användas.​

Läs mer om användning av visir och munskydd inom vård och omsorg hos Vårdgivarguiden.

Beställa skyddsutrustning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit ett avtal med OneMed för distribution av skyddsutrustning som uppfyller alla krav på kvalitet och standarder. Det betyder att alla utförare som vill kan köpa och beställa skyddsutrustning genom OneMed. 

Läs mer om avtalet.

Uppdaterad 15 juli 2021

Var informationen till din hjälp?