Bli utförare inom familjerådgivning

Familjerådgivning är en verksamhet som består i samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden. Familjerådgivning ska erbjudas inom Stockholms län.

Valfrihetssystemet innebär att privata företag, kooperativa och ideella organisationer kan ansöka om och bli godkända som utförare av kommunal verksamhet.

Steg för att bli utförare i Huddinge

  1. Registrera er i e-avrop och läs igenom samtliga upphandlingsdokument om vilka krav som gäller för det kundval ni är intresserade av.
  2. Kontakta socialförvaltningen för ett möte om det kundval ni är intresserade av (saf-kundval@huddinge.se).
  3. Ansök i e-avrop.

Ansökningar går att lämna in löpande

Huddinge kommun upphandlar utförare inom valfrihetssystemet löpande inom ramen för lag om valfrihetssystem (LOV). Om vi avslår din ansökan går det att ansöka på nytt. Alla ansökningar prövas på samma sätt mot kraven i upphandlingsdokumenten som Huddinge kommun har beslutat om.

Ansökningar som inte är kompletta eller möter kraven avslås automatiskt.

Fråga gärna om kraven innan ni lämnar in ansökan (saf-kundval@huddinge.se). Ni får också gärna besöka oss på socialförvaltningen för att diskutera frågor kring ansökningen och kundvalen.

För dig som vill bli verksam i Huddinge

Hör gärna av dig till oss för frågor om vad som krävs för att driva verksamhet inom ramen för lagen om valfrihetssystem.

Organisation: Socialförvaltningen

E-post: saf-kundval@huddinge.se

Upphandlingsfrågor

Hör gärna av dig till kommunens upphandlingsansvariga för frågor om hur ansökningen om att bli utförare inom ramen för lagen om valfrihetssystem går till.

Organisation: Kommunstyrelsens förvaltning

E-post: upphandling@huddinge.se

Uppdaterad 27 maj 2021

Var informationen till din hjälp?