Förskola och pedagogisk omsorg

Här finns information, riktlinjer och regelverk för dig som bedriver, eller vill bedriva en fristående förskoleverksamhet i Huddinge kommun.

Kommunens riktlinjer är användbara underlag för huvudmän, rektorer och anställda inom verksamheten. De har betydelse för hela verksamhetens strävan mot en kvalitativ och likvärdig utbildning. 

Fyra barn kryper på en bänk i en gymnastiksal.

I Huddinge kommun finns det cirka 40 fristående förskolor De fristående förskolorna är en stor och viktig del av kommunens pedagogiska verksamhet. Kommunen driver cirka 60 förskolor i egen regi som är indelade i 7 upptagningsområden.

Fristående förskolor i Huddinge kommun

Om du vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka om godkännande för detta hos förskolenämnden i Huddinge kommun. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden högst sex månader.

Uppdaterad 22 maj 2024

Var informationen till din hjälp?