Förskola

Här finns information, riktlinjer och regelverk för dig som bedriver, eller vill bedriva en fristående förskoleverksamhet i Huddinge kommun.

Kommunens riktlinjer är användbara underlag för huvudmän, rektorer och anställda inom verksamheten och de har betydelse för hela verksamhetens strävan mot en kvalitativ och likvärdig utbildning. 

I Huddinge kommun finns det cirka 40 fristående förskolor De fristående förskolorna är en stor och viktig del av kommunens pedagogiska verksamhet. Kommunen driver cirka 60 förskolor i egen regi som är indelade i 7 upptagningsområden.

Fristående förskolor i Huddinge kommun

Om du vill bedriva fristående förskola ska du ansöka om godkännande för detta hos förskolenämnden i Huddinge kommun. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden högst sex månader.

Uppdaterad 16 februari 2024

Var informationen till din hjälp?