Förskola

Om du vill bedriva fristående förskola ska du ansöka om godkännnande för detta hos förskolenämnden i Huddinge kommun. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden högst sex månader.

Uppdaterad 26 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?