Bli utförare inom grundskola

Skolinspektionen utfärdar tillstånd för dig som vill driva fristående grundskola och är även tillsynsmyndighet när en ny skola har startats.

Huddinge kommun har insynsrätt i de fristående grundskolorna som drivs i kommunen. Syftet med insynen att tillgodose allmänhetens behov av information samt att fullgöra sina skyldigheter som hemkommun enligt lag. Insynsrätten rör bland annat:

  • Hur en fristående verksamhet utvecklas både kvantitativt och kvalitativt
  • Information som kan vara av intresse för allmänheten
  • Skolpliktsbevakning
  • Verksamhetens stabilitet

I Huddinge kommun utövas insynen av fristående grundskolor främst genom samverkan. De fristående grundskolorna bjuds in till dialogmöten med barn- och utbildningsförvaltningen årligen och förvaltningen genomför insynsbesök på de fristående grundskolorna regelbundet.

Mer information om tillståndsprövning och ansökan hittar du på skolinspektionens hemsida.

Inspektion och tillstånd (skolinspektionen.se)

 

Insyn och samverkan

Hör gärna av dig till barn- och utbildningsförvaltningen för frågor om att starta eller driva fristående grundskola.

Organisation: Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 08-535 300 00

E-post: tillsynsansvarigbuf@huddinge.se

Uppdaterad 27 februari 2024

Var informationen till din hjälp?