Befintlig utförare av grundskola

Här finns information för dig som redan driver en fristående grundskola i Huddinge kommun.

Barn sitter i ett klassrum, läraren står vid tavlan, några barn räcker upp handen.

Visa ersättningar

Du kan granska och se dina utbetalningar som fristående verksamhet i systemet "Visa ersättning". Du behöver göra en ansökan för att få behörighet till systemet, det gör du via denna e-tjänst.

Ansökan om tillgång till e-tjänsten 'Visa ersättningar'

Till e-tjänsten 'Visa ersättningar'

Kontakt vid frågor 

För frågor gällande grundskolans bidragsbelopp och rutiner.

Organisation: Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: placeringbuf@huddinge.se

Uppdaterad 5 april 2024

Var informationen till din hjälp?