Pedagogisk omsorg

Här finns information, riktlinjer och regelverk för dig som bedriver, eller vill bedriva enskild pedagogisk omsorg i Huddinge kommun.

Kommunens riktlinjer är användbara underlag för huvudmän och anställda och har betydelse för hela verksamhetens strävan mot en kvalitativ och likvärdig utbildning. 

I Huddinge kommun finns det cirka 40 fristående förskolor och cirka 15 pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna, pedagogisk omsorg och skolorna är en stor och viktig del av kommunens pedagogiska verksamhet. Kommunen driver cirka 60 egna förskolor som är indelade i 7 upptagningsområden.

Pedagogisk omsorg i Huddinge kommun

Om du vill bedriva och få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska du ansöka om godkännande för detta hos förskolenämnden i Huddinge kommun. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden högst sex månader.

Starta fristående pedagogisk verksamhet

Uppdaterad 16 februari 2024

Var informationen till din hjälp?