Uppföljning och tillsyn

Huddinge kommun följer kontinuerligt upp och utvärderar verksamheten som ni utförare och leverantörer vi har avtal med bedriver. Det gör kommunen genom verksamhetsuppföljning och tillsyn.

Anmäl kommunal konkurrens 

Om du tycker att en av Huddinge kommuns verksamheter bidrar till osund konkurrens kan du anmäla det.

Anmäl kommunal konkurrens (huddinge.se)

Uppdaterad 31 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?