Uppföljning och tillsyn

Huddinge kommun följer kontinuerligt upp och utvärderar verksamheten som ni utförare och leverantörer vi har avtal med bedriver. Det gör kommunen genom verksamhetsuppföljning och tillsyn.

Uppdaterad 26 maj 2021

Var informationen till din hjälp?