En lärare och en elev tittar på ett papper som läraren håller i, hon pekar på något på papperet med en penna.

Utsäljeskolan

Utsäljeskolan är en kommunal skola som ligger i ett villaområde i Segeltorp med fin natur runt knuten. Skolgården har fina lekytor med både berg och skogsgläntor. 

Från och med höstterminen 2021 och cirka tre år framåt kommer skolan att byggas om. Skolan bedriver då sin verksamhet i paviljonger på Källbrinks IP, Gamla Stockholmsvägen 85.

 

Skolans cirka 520 elever är uppdelade på tre paralleller i årskurs F-6 samt anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) för samma åldrar. Med utgångspunkt från våra styrdokument jobbar vi dagligen med att skapa förutsättningar för maximalt lärande hos våra elever.

Vi sätter mycket stort värde i att bygga förtroendefulla relationer med elever och föräldrar för att varje enskild elev ska kunna ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential såväl kunskapsmässigt som socialt. 

Vi är angelägna om att arbeta tillsammans och att låta våra olika yrkesprofessioner inom skolan berika varandra utifrån skolans värdegrund och ledord:

    "Det är viktigt för mig att det går bra för dig!"

 

 

Kontakt Utsäljeskolan