Elevhälsa

En nallebjörn med ett plåster.

Så här arbetar elevhälsoteamet

Utsäljeskolans elevhälsoteam träffas en gång i veckan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation och likvärdig utbildning som möjligt för alla elever inom förskoleklassen, grundskolan och den anpasssade grundskolan. Elevhälsoteamet fokus är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. De olika kompetenserna inom elevhälsoteamet berikar varandra i skolans strävan att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för att alla elever ska må bra och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Utsäljeskolans elevhälsoteam

Marianne Widercrantz - rektor

Annie Westman - biträdande rektor, grundskolan F-6

Christin Kupias - biträdande rektor, särskolan 

Alexander Georgopolos, biträdande rektor, fritidsverksamheten och elevresurser

Susanne Colliander-Nelson - skolsköterska

Anna Kullman- kurator

Katrin Rogo - skolpsykolog

Monica Rydén - specialpedagog

Nina Werge - specialpedagog

Maria Hultström - specialpedagog

Önskar ni komma i kontakt med någon i elevhälsoteamet finns alla kontaktuppgifter under Kontakt - Elevhälsa.

Uppdaterad 29 juni 2022

Var informationen till din hjälp?