Elevhälsa

En nallebjörn med ett plåster.

Så här arbetar elevhälsoteamet

Utsäljeskolans elevhälsoteam träffas en gång i veckan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation och likvärdig utbildning som möjligt för alla elever inom förskoleklassen, grundskolan och den anpasssade grundskolan. Elevhälsoteamet fokus är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. De olika kompetenserna inom elevhälsoteamet berikar varandra i skolans strävan att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för att alla elever ska må bra och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Utsäljeskolans elevhälsoteam

Annie Westman - tillförordnad rektor

Christin Kupias - biträdande rektor, anpassad grundskola

Alexander Georgopolos, biträdande rektor, fritidsverksamheten och anpassad grundskola

Susanne Colliander-Nelson - skolsköterska

Anna Kullman- kurator

Katrin Rogo - skolpsykolog

Monica Rydén - specialpedagog

Nina Werge - specialpedagog

Maria Hultström - specialpedagog

Önskar ni komma i kontakt med någon i elevhälsoteamet finns alla kontaktuppgifter under Kontakt - Elevhälsa.

Uppdaterad 15 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?