Olycksfallsförsäkring

Alla elever är kollektivt olycksfallsförsäkrade av Huddinge kommun. 
Du kan läsa mer om kollektiv olycksfallsförsäkring på Huddinges webbplats 
Där kan du också ladda ner skadeanmälningsblanketten. Blanketten finns även att hämta på skolans expedition.

Observera att försäkringen inte täcker lov, fritid eller sjukdom! Någon försäkring för tillhörigheter finns inte heller.

Glada barn tar en groupie.

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?