Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Skolan bjuder varje läsår in till föräldrasamråd på kvällstid för att lyfta samverkansfrågor på ett övergripande plan med skolans föräldrar. Alla som vill är välkomna till samrådet, ingen föranmälan behövs. Vårterminens samråd är bokat till den 22 mars kl.18.00-19.30. Varmt välkomna!

Uppdaterad 10 mars 2023

Var informationen till din hjälp?