Lärstudio

Till Utsäljeskolans lärstudio välkomnas de elever som av olika anledningar behöver tillgång till ett mindre sammanhang för att lyckas under skoldagen.

Pennor i olika färger.

Lärstudions uppdrag /syfte:

  • att i ett mindre sammanhang ge en trygg tillhörighet för elever som inte orkar en hel skoldag i det stora sammanhanget
  • att ge elever möjlighet att träna diverse färdigheter och strategier som behövs för att de enklare ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
  • att ge elever möjlighet att kunna arbeta på de sätt som passar dem bäst under en del av skoldagen
  • att kunna stärka elevers självkännedom och självkänsla genom bekräftelse på olika sätt i det lilla sammanhanget, för att de sedan skall kunna lyckas bättre i det stora sammanhanget 

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?