Skolbibliotek

Välkommen till biblioteket!

Böcker i en bokhylla.

Utsäljeskolans bibliotek

Utsäljeskolans bibliotek finns både skönlitterära böcker och faktaböcker. De skönlitterära böckerna är uppdelade efter ålder och genre. Faktaböckerna är indelade i kategorier och är även kopplade till skolämnena.

Till biblioteket kommer klasser på schemalagd tid, tillsammans med en pedagog. Det finns även ett par tillfällen i veckan då biblioteket är bemannat så att elever kan gå dit på egen hand.

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet, med medlemmar från åk 3-6, är en viktig del av biblioteksverksamheten. De träffas en gång i månaden och diskuterar böcker, läsning och hur läslust kan spridas i klasserna. På rådet presenteras även nya böcker, som rådsmedlemmarna sedan tar med sig till de olika klasserna och presenterar. Medlemmarna i biblioteksrådet har även ett extra ansvar att hjälpa sina klasskamrater att hitta i biblioteket.

 

 

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?