Nybyggnation Utsäljeskolan

Utsäljeskolan har rivits och håller på att byggas upp på nytt. Under tiden byggnationer pågår kommer skolans verksamhet att bedrivas i tillfälliga lokaler på Källbrinks IP. Nybyggnationen startade sommaren 2021 och beräknas ta tre år.

Film gjord av Huddinge Samhällsfastigheter

Utsäljeskolan behöver renoveras för att leva upp till dagens krav på bland annat tillgänglighet och arbetsmiljö. Skolan byggdes 1977 och var då en skola för 350 elever. 

Eftersom det behövs fler skolplatser i kommunen kommer den nya Utsäljeskolan att byggas ut. Det kommer att bli en skola från förskoleklass till årskurs 9, inklusive anpassad grundskola, idrottshall och specialsalar. När den står klar kommer skolan att rymma cirka 940 elever.

Bilden nedan visar hur skolan kan komma att se ut.

Skissbild på hur Utsäljeskolan kan se ut när den är färdig.
Illustration: HMXW arkitekter

Tillfälliga lokaler under nybyggnationen

Eftersom den befintliga byggnaden har rivits och en ny skola håller på att byggas på samma plats måste verksamheten bedrivas någon annanstans under byggtiden. Skolanverksamheten bedrivs därför i  nyuppsatta paviljonger på Källbrinks IP sedan höstterminen 2021.

Paviljongerna är anpassade efter skolans verksamhet. Förutom klassrum innehåller de bland annat matssal, specialsalar för slöjd och hemkunskap, musiksal, bibliotek och en mindre fritidsklubb.

I anslutning till paviljongerna finns en skolgård och eleverna kan  även att kunna nyttja den närliggande skogsdungen för rastaktiviteter. 

På bilden nedan visas platsen för paviljongerna märkt med rött.

Skissbild på vart paviljongerna kommer att placeras på Källbrinks IP. Paviljongernas placering visas i rött.

Läs mer om vad paviljonger är

Buss till och från paviljongerna

Precis som under läsåret 21/22 kommer elever som går i förskoleklass till och med årskurs 3 att erbjudas en möjlighet att åka buss fram och tillbaka till paviljongerna på Källbrinks IP. Du som vårdnadshavare behöver anmäla behov inför läsåret 22/23, senast den 13 maj. 

Information till vårdnadshavare om bussar och busstider 

Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om ombyggnationen. 
Vi fyller kontinuerligt på med fler frågor och svar.

Mer information

Har du fler frågor kan du mejla till servicecenter@huddinge.se

Här hittar du mer information om bygget av den den nya skolan samt bygget av paviljongerna på Källbrinks IP.

Uppdaterad 29 juni 2022

Var informationen till din hjälp?