Du som ska rösta

Vem får rösta?

Val till kommun, region och riksdag äger rum den 11 september 2022. Förtidsröstningen startar den 24 augusti.  För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösta i riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Rösta i valen till region- och kommunfullmäktige

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är folkbokförd i kommunen respektive länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

Olika sätt att rösta

Rösta på valdagen

På valdagen den 11 september röstar du i din vallokal. Vilken vallokal du tillhör står på ditt röstkort som skickas hem till dig veckorna innan valet. Alla vallokaler är öppna 08.00-20.00 på valdagen.

Vallokaler 11 september

Förtidsrösta

Från och med onsdag 24 augusti kan du förtidsrösta. Det kan du göra var som helst i landet fram till valdagen. Glöm inte att ta med dig ditt röstkort och legitimation.

Här kan du förtidsrösta

Rösta med bud

Du som inte kan ta dig till en val- eller förtidsröstningslokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan rösta med bud. Det gäller också dig som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan läsa mer på Valmyndighetens hemsida.

Ambulerande röstmottagare

Om inte någon kan vara bud åt dig har du möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare. Det betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Du gör i ordning din röst på samma sätt som en förtidsröst i en förtidsröstningslokal.

Från den 24 augusti kan du kontakta Huddinge kommuns servicecenter om du behöver rösta med ambulerande röstmottagare.
Telefon: 08-535 300 00
E-post: servicecenter@huddinge.se

Hur vi arbetar för att göra valet tillgängligt

Det här påverkar din röst i kommunvalet

Uppdaterad 8 augusti 2022