Vad händer efter att vallokalen stänger

Alla röster, alltså valsedlar, räknas flera gånger. Sedan sparas valsedlarna för att kunna räknas igen om det skulle behövas. Du har rätt att observera rösträkningen.

På valnatten

  • När röstningen avslutats klockan 20.00 på valdagen börjar den första preliminära rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknar röstmottagarna de röster som tagits emot där under valdagen.
  • Förtidsrösterna som kommit in innan valdagen transporteras till den vallokal som väljaren tillhör. De räknas också på valdagens kväll i respektive vallokal.
  • Först räknas rösterna till riksdagen. Efter det räknas rösterna till kommunen och sist räknas rösterna till regionen.
  • Valresultaten rapporteras löpande efter att vallokalerna stänger.

Du kan följa resultatet på Valmyndighetens hemsida.

Valmyndighetens hemsida

Under onsdagsräkningen

  • På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen.
  • Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.
  • Den sker alltid på onsdagen efter valdagen, i år den 14 september, och kallas därför för onsdagsräkningen. Ibland behöver den fortsätta på torsdagen.

Vill du observera onsdagsräkningen i Huddinge? Då är du välkommen onsdag 14 september till
Sessionssalen i Huddinge kommunhus. Adressen är Kommunalvägen 28. Räkningen startar klockan 9.15.

Du hittar information om den preliminära rösträkningen hos Valmyndigheten.

Valmyndigheten om preliminär rösträkning

Länsstyrelsens slutliga rösträkning

  • Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen.
  • I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna.
  • Länsstyrelsen avgör också vilka röster som är giltiga respektive ogiltiga.

På Valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om den slutliga räkningen.

Valmyndigheten om slutlig rösträkning

Uppdaterad 9 september 2022