Vad händer efter att vallokalen stänger

Här har vi samlat information om vad som händer efter att vallokalerna stänger på valdagen.

På valnatten

Alla röster räknas flera gånger, sedan sparas valsedlarna för att kunna räknas igen om det skulle behövas. Om du vill får du observera rösträkningen.

  • När röstningen avslutats på valdagen börjar den första preliminära rösträkningen i varje vallokal. Nu räknar röstmottagarna de röster som tagits emot där under valdagen.

  • Förtidsrösterna som kommit in innan valdagen skickas till den vallokal som väljaren tillhör, dessa räknas också på valdags kvällen.

  • Valresultaten rapporteras löpande efter att vallokalerna stänger.

Onsdagsräkningen

  • På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen.

  • Då räknas främst förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

  • Den sker alltid på onsdagen efter valdagen och kallas därför onsdagsräkningen. I år inträffar det den 12 juni. 

Länsstyrelsens slutliga rösträkning

  • Måndagen efter valdagen, den 10 juni, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen.

  • Personrösterna inkluderas också i den slutliga räkningen.

  • Länsstyrelsen avgör också vilka röster som är giltiga respektive ogiltiga.

Uppdaterad 21 februari 2024