Marjas valskola

Marja Lemne är expert på statskunskap och lärare på Södertörns högskola. Under våren och inför EU-valet 2024 kommer Marja synas i kommunens kanaler i Marjas valskola.

Marjas valskola del 1:

Vilka val har vi i Sverige?

I Sverige röstar vi i fyra val. Vart fjärde år hålls val på nationell nivå till riksdag, region och kommun. Vart femte år hålls det fjärde valet nämligen val till Europaparlamentet och den 9 juni 2024 öppnar vallokalerna upp för dig som vill rösta i EU-valet. 

Vad är din uppfattning om EU-valet?

- Det här kanske några upplever som kontroversiellt, men på ett sätt är EU-valet det viktigaste valet vi röstar i. Svensk lagstiftning är svensk lagstiftning förutom i de fall som lagstiftningen tas över av EU:s lagstiftning.

Brukar du förtidsrösta eller rösta i din vallokal på valdagen? 

– Jag förtidsröstar alltid, precis som hälften av väljarkåren. Jag har inte vuxit upp i Stockholm och har ingen riktig förankring hit. Så att leta fram vilken lokal mitt valdistrikt ligger i krånglar till det. Att förtidsrösta passar mig mycket bättre.

Marjas valskola del 2 

Ska man rösta?

– Det tycker jag absolut. Det är ett viktigt tillfälle för oss som lever i en demokrati att få utöva inflytande på landets politik. Jag tycker att man ska rösta oavsett om man är nöjd med den förda politiken eller inte. Den som är nöjd kanske låter bli just för att hen är nöjd, men då kanske den andra sidan vinner. De som inte vet hur de ska rösta eller vill visa sitt missnöje kan rösta blankt, det är bättre än att inte rösta alls.

Hur påverkar EU oss i Sverige och Huddinge?

Marja bläddrar bland sina papper och förklarar att när Sverige gick med i EU för snart 30 år sedan var det ungefär 30 procent av den svenska lagstiftningen som påverkades av beslut i EU. Marja bläddrar lite till och fortsätter med den siffran idag uppskattas till ungefär 40 procent, en ökning med cirka 10 procent.

- När det gäller kommunala frågor görs en skattning, av dem som forskar på området, att 60 procent av ärenden på den kommunala agendan är beroende av vad EU fattar för beslut. 

Europaparlamentet är direktvalt av EU:s medborgare vilket innebär att Europaparlamentet har i uppgift att representera våra intressen i EU. Din röst avgör vilka ledamöter i Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till.

- Parlamentet har faktiskt ett större inflytande idag än tidigare exempelvis så måste budgeten gå via parlamentet innan den beslutas.

Marjas valskola del 3

Varför har vi val? 

– Det är kärnan i vår demokrati.

Finns det risk för att någon stjäl valet? 

– Rösterna, i form av valsedlar, räknas för hand i vallokalen och kontrollräknas av länsstyrelsen. Det försvinner förvisso valsedlar i varje val, men sällan i den omfattningen att det påverkar utgången. Upptäcks större fel görs valet om och det händer. Den som vill se hur rösträkningen går till kan gå till en vallokal på valdagen.

Varför tror du valdeltagandet är lägre i EU-valet?

Valdeltagande i EU-valet är generellt sätt lägre än i valet till riksdag, region och kommun. Marja resonerar kring det och tror att anledningarna är flera.

- Det kan vara så att människor underskattar betydelsen av att ha rätten till att rösta och vad man röstar på eftersom EU för många känns så långt bort. Men sen tror jag en bidragande faktor är att vi inte är vana vid att rösta i juni, vi är inställda på att rösta under hösten!

Uppdaterad 8 maj 2024