Marjas valskola

Marja Lemne är expert på statskunskap, lärare på Södertörns högskola. Aktuell med podden Madestam & Lemne och Marjas valskola i Vårt Huddinge.

Inför valet den 11 september guidar Marja Lemne oss genom valdjungeln.

Varför har vi val? 

– Det är kärnan i vår demokrati.

Varför tre val?

– Det är egentligen fyra val om vi räknar med valet till EU-parlamentet som genomförs vart femte år, men nu är det val till riksdag, region och kommun. Ett val för varje nivå. 

Ska man rösta?

– Det tycker jag absolut. Det är ett viktigt tillfälle för oss som lever i en demokrati att få utöva inflytande på landets politik. Jag tycker att man ska rösta oavsett om man är nöjd med den förda politiken eller inte. Den som är nöjd kanske låter bli just för att hen är nöjd, men då kanske den andra sidan vinner. De som inte vet hur de ska rösta eller vill visa sitt missnöje kan rösta blankt, det är bättre än att inte rösta alls.

Varför röstar fler i riksdagsvalet än i kommunalvalet?

– Det finns inte så mycket forskning kring detta, men det kan handla om att det är mycket fokus på riksdagsvalet och att de andra valen därmed hamnar i skymundan trots att en stor del av besluten kring vår välfärd fattas i kommuner och regioner. Det går inte att säga om valdeltagandet skulle öka om vi gick över till olika valdagar. Det vi vet är att valdeltagandet var lägre när man valde till kommunerna innan dagens system med gemensam valdag infördes. Valdeltagandet låg på 87,2 procent i senaste riksdagsvalet och på 79 procent i valet till kommunfullmäktige i Huddinge.

Finns det risk för att någon stjäl valet? 

– Rösterna, i form av valsedlar, räknas för hand i vallokalen och kontrollräknas av länsstyrelsen. Det försvinner förvisso valsedlar i varje val, men sällan i den omfattningen att det påverkar utgången. Upptäcks större fel görs valet om och det händer. Den som vill se hur rösträkningen går till kan gå till en vallokal på valdagen.

Håller politikerna sina löften?

– Det har blivit svårare att undersöka detta i takt med att svårigheten att bilda styrande majoriteter har ökat. Det innebär nämligen att man tvingas kompromissa och kanske göra avsteg från det som utlovats. Jag tycker dock att det är viktigt att våra politiker är öppna med de avsteg som görs. 

Brukar du förtidsrösta eller rösta i din vallokal på valdagen? 

– Numera förtidsröstar jag. Det är enkelt.

TEXT: Mikael Jeppe

Ställ gärna dina frågor till Marja Lemne via mejl, skriv Marjas valskola i ämnesraden: kommunikation@huddinge.se 

Läs mer

Marjas valskola i Vårt Huddinge och på sociala medier

Marjas valskola del 1 i Vårt Huddinge nummer 5 2021

Marjas valskola del 2 i Vårt Huddinge nummer 1 2022

Marjas valskola del 3 i Vårt Huddinge nummer 2 2022

Uppdaterad 8 augusti 2022