Det här påverkar din röst till kommunen

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Bland annat förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är en kommun skyldig att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Uppdaterad 8 augusti 2022