Elever och lärare som bildar konturen av ett ett hjärta sett uppifrån.

Vårbackaskolan

På vår skola introduceras du som sexåring och stöttas av engagerade pedagoger genom spännande utmaningar och lustfyllt lärande till åk 3.
Vi har ca 160 elever och 23 medarbetare organiserade i två klasser per årskurs. Skolan präglas av positiv elevsyn, relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare.
Med en tydlig värdegrund skapas en trygg miljö för inlärning och eleverna fostras i att tro på sig själva och sin förmåga. 
Pedagogernas gedigna kompetens och stora hjärta är grunden för vår verksamhet. Vi har en dokumenterat hög lärarbehörighet, god arbetsmiljö, låg personalomsättning och en stabil ledningsgrupp. Viktiga faktorer som främjar elevernas förutsättningar att lyckas i skolan.
Vår vision är:
På Vårbyskolor får alla elever utveckla sina kunskaper oavsett förutsättningar. Vi står för Kompetens, glädje, stolthet, framtidstro. Alla ska lyckas i Vårby skolor!