Föräldrarådgivare

Råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 6-12 år i Vårby

Föräldrarådgivarna arbetar nära skolan och är samtidigt en del av förebyggande enheten inom socialtjänsten. Föräldrarådgivarna samarbetar med Vårbyskolan, Grindstuskolan och Vårbackaskolan.

Vi erbjuder enskilda råd & stöd-samtal:

Har du frågor och funderingar kring ditt föräldraskap eller hur ni har det hemma?

Till oss är föräldrar välkomna för att få råd och stöd kring t.ex föräldrarollen, barn, syskon och familjelivet. Tillsammans pratar vi om det som kan bli bättre och försöker hitta lösningar kring vad ni kan göra annorlunda i just er familj.

Samtalen är kostnadsfria, inga personuppgifter registreras och ingen dokumentation förs. Vi har tystnadsplikt.

Du kan själv kontakta oss eller personal på skolan för att få ett samtal med oss. Vi kan ses i skolan eller i våra lokaler på Familjecentralen, Vårby allé 14.

Föräldrarådgivarna jobbar också med:

-Att ge samhällsinformation, vi kan stötta i kontakter med olika myndigheter m.m.

-Att ge stöd i kontakten mellan föräldrar och skola/fritids

-Vi håller i föräldragrupper; ABC och KOMET som riktar sig till föräldrar

-Vi medverkar i olika forum och aktiviteter på skolorna

Uppdaterad 22 februari 2023

Var informationen till din hjälp?