Fritidshem

Fritidshemmet har cirka 110 elever från årskurs F-3. Fritidshemmet mål är att främja elevens allsidiga utveckling, följa läroplanens mål för fritidsverksamhet samt uppfylla gemensamt satta åtaganden för Vårbyskolor.

Uppdaterad 13 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?