Vårbackaskolan flyttar till paviljonger

Från och med vecka 45 2021 kommer Vårbackaskolans verksamhet bedrivas i en ny tillfällig skola på Vårbacka IP.

Bakgrunden till flytten är att den nuvarande skolbyggnaden måste rivas eftersom lokalerna inte lever upp till dagens krav på arbetsmiljö och ventilation.

Vårbackaskolans paviljonger på Vårbacka IP.
Vårbackaskolans nya lokaler på Vårbacka IP. Foto: Huddinge Samhällsfastigheter

Den tillfälliga skolan kommer bestå av så kallade paviljonger, det vill säga moderna moduler som är anpassade efter skolan verksamhet. Skolan kommer att vara i paviljongerna under flera år framåt, under tiden som kommunen utreder hur Vårbyområdet ska utvecklas. Planen är att det i framtiden ska byggas en helt ny skolbyggnad – men var är ännu inte bestämt.

Skola och fritids i paviljonger på Vårbacka IP från och med vecka 45

Från och med vecka 45 är det ordinarie undervisning för alla elever i paviljongerna på Vårbacka IP. 

Vecka 44 är det höstlov och skolan är stängd. Fritids är öppet denna vecka men kommer att vara i andra lokaler:

  • Fritids för förskoleklass - åk 2 är på Grindstuskolan 
  • Fritids för åk 3 är på Vårbyskolan 

Från och med vecka 45 är fritids för alla årskurser i paviljongerna på Vårbacka IP.

Frågor och svar om flytten till de nya lokalerna

Vad är paviljonger?

Paviljonger är tillfälliga lokaler, men ändå bra och väl fungerande lokaler att ha skolan i. Det är bra ventilation, och det kommer att vara nytt och fräscht.

Läs mer om paviljonger på huddinge.se

Frågor?

Mejla till servicecenter@huddinge.se eller hör av dig till skolledningen.

Uppdaterad 7 juli 2022

Var informationen till din hjälp?